COVID-19 protocol :

Gezien de huidige situatie in Nederland met betrekking tot het Corona virus (COVID-19) hebben wij de volgende maatregelen genomen : Indien er sprake is van symptomen zoals hoesten, koorts en keelpijn, dit geldt ook als er iemand in uw directe/indirecte omgeving te maken heeft gehad met deze klachten of in aanraking is geweest met personen met deze symptomen, dan is dit een reden voor ons om extra voorzichtig te zijn.

Daarom kunnen wij u vragen bij een telefonische melding van een storing of andere werkzaamheden naar de gezondheid van de aanwezige personen in het pand of woning om zo de risico's voor onze monteurs in te schatten.

De geplande monteur mag ter plekke altijd zelf de inschatting maken of hij het pand gaat betreden.
Mocht er een monteur zich melden met klachten of symptomen die kunnen duiden op een verkoudheid en/of griep, zal deze verzocht worden om naar huis te gaan en thuis te blijven zolang de klachten aanhouden.

Voor reeds gemaakte afspraken is het altijd mogelijk om deze te verplaatsen naar een later tijdstip. Verder respecteren wij de berichtgeving van de RIVM en de overheid en volgen dit op de voet.

Voor een bezoek aan ons kantoor hebben wij procedures zoals melden bij meldpunt bij ingang, handen wassen, 1,5 mtr. handhaven en eventueel dragen van een mondkapje. Bij verkoudheid en andere symptomen die gelieerd zijn aan dit virus moeten wij toegang tot ons pand ontzeggen.  

Wij vragen uw begrip voor deze te nemen procedures.